Nawigacja

Poniedziałek 20.09.2021

liczba odwiedzin: 1443033

Wiadomości

 • Ogłoszenie – stypendia dla uczniów szczególnie zdolnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie

  Zapraszamy uczniów/uczennice odbywających kształcenie zawodowe lub ustawiczne (z wyłączeniem uczniów liceów ogólnokształcących) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie do ubiegania się o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” nr RPMP.10.02.01-12-0020/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.

 • ZSP w Giebułtowie na czwartym Festiwalu Nietoperzy

  W piątek, 10 września 2021 r., grupa uczniów z klasy 4TH i 4TE uczestniczyła w Konferencji Naukowej oraz sesji terenowej, która była połączona ze zwiedzaniem Jaskini Nietoperzowej.

  W programie konferencji znalazły się wykłady ekspertów, dyskusja i podsumowanie.

  Wystąpili: dr inż. Jakub Baran, mgr inż. Piotr Dmytrowski, dr Michał Wojenka, dr inż. Paulina Lewińska, dr inż. Michał Krobicki.

  Dyskusję rozpoczęła Pani Dyrektor ZSP w Giebułtowie, mgr Teresa Sieradzka.

  Po zakończonej sesji terenowej odbyło się spotkanie integracyjne. GALERIA

 • Godziny pracy lekarzy w Centrum Medycznym Szyce ul. Plac Wspólnoty 2

  Młodzież naszej szkoły może korzystać z opieki lekarzy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00 po godzinie 18ej z opieki nocnej oraz w sobotę i niedzielę uczniowie mogą korzystać z gabinetu znajdującego się w przychodni w Skale, ul. Słomnicka 69. W nagłych wypadkach - najbliższy SOR.

  Opieka pielęgniarska dla młodzieży naszej szkoły sprawowana jest: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy lekarzy w Centrum Medycznym w Szycach ul. Plac Wspólnoty 2.

  Poradnia stomatologiczna - Szyce ul. Plac Wspólnoty 2

 • Składanie wniosków o wydanie dyplomu

  Wydawanie dyplomów zawodowych i suplementów do dyplomów PP 2019

  Formuła 2019

  Link:http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20200813122925511

  Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i suplementów do dyplomów PP 2017

  Formuła 2017

  Link:http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20200813122858605

 • Poszukujemy nauczyciela biologii

  Pilnie poszukujemy nauczyciela biologii do pracy w technikum dla młodzieży i w LO dla dorosłych

 • Odbiór dyplomów i świadectw egzaminu zawodowego w sekretariacie szkoły od 7.09.2021r.

  Istnieje możliwość sprawdzenia wyników egzaminów zawodowych w sesji czerwiec - lipiec 2021 poprzez portal zdającego SIOEPKZ od 31.08.2021r. od godz. 10.00. Należy użyć kodu aktywacyjnego.Link do portalu zdającego https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/Account/Login

 • Ogłoszenie – studia podyplomowe

  Zapraszamy nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie do udziału w rekrutacji na studia podyplomowe organizowanych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” nr RPMP.10.02.01-12-0020/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.

 • Informacja dla kandydatów do liceum sportowego

  Informujemy że wszystkie osoby uczestniczące w próbie sprawnościowej uzyskały pozytywne wyniki - spełniając warunki przyjęcia do Liceum sportowego

 • Ogłoszenie - rekrutacja na staże zawodowe

  Zapraszamy uczniów/uczennice Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie do udziału w rekrutacji do staży zawodowych organizowanych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” nr RPMP.10.02.01-12-0020/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT. Staże w wymiarze 150 godzin odbywać się będą w lipcu i sierpniu 2021 roku. Uczeń po zakończeniu stażu zawodowego ma możliwość ubiegania się o stypendium stażowe w kwocie 1800,00 zł brutto oraz o zwrot kosztów dojazdów na staż zawodowy zgodnie z zapisami Umowy o staż.

 • Rejestracja na szczepienia dla osób, które ukończyły 16. rok życia

  W poniedziałek, 17 maja br. została otwarta rejestracja na szczepienia dla osób, które ukończyły 16. rok życia. Młodzież z rocznika 2005, która 16 lat skończy w nadchodzących tygodniach, otrzyma e-skierowanie w momencie ukończenia 16. roku życia. Dla tych osób e-skierowania będą wystawiane raz w tygodniu, w poniedziałki.

  16- i 17-latkowie przed przystąpieniem do szczepienia muszą wypełnić formularz – Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19. Można zrobić to w domu. Dzięki wcześniej uzupełnionemu i podpisanemu formularzowi oraz zgodzie rodzic nie będzie musiał był obecny podczas szczepienia.

 • „CYBERspotkania – książka to przyszłość!”

  W roku 2021 obchodzimy stulecie urodzin Stanisława Lema – światowej sławy klasyka literatury science fiction (tłumaczeń dokonano na blisko 50 języków). PLAKAT

  Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi od maja do grudnia br. realizuje zadanie „CYBERspotkania – książka to przyszłość!”, którego patronem jest właśnie Stanisław Lem.

  W odpowiedzi na aktualne potrzeby, wyzwania i trendy planowane wydarzenia literacko-kulturalne będą odbywały się w formule on-line na żywo.
  Patronem projektu „CYBERspotkania…” jest Stanisław Lem, którego futurystyczna twórczość doskonale wpisuje się w błyskawicznie ulegającą zmianie rzeczywistość przenoszącą się w świat wirtualny. Celem działań będzie ukazanie książki jako wciąż aktualnego źródła inspiracji, wiedzy i rozrywki.

Kontakt

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
  Osiedle Szkolne 8
  32-085 Giebułtów
 • 12 419-20-19, 419-70-18