Nawigacja

Kontakt

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
Adres szkoły:

Osiedle Szkolne 8
32-085 Giebułtów

Telefon: 12 419-20-19, 419-70-18
Fax: 12 419-26-29

Dyrektor przyjmuje rodziców w ramach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 15:00 - 16:30

 

Godziny konsultacji nauczycieli ZSP w Giebułtowie w roku szkolnym 2022/2023

 

Dopełniając obowiązku informacyjnego Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie informuje, że w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest  Administratorem  zebranych danych osobowych uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników placówki; 
1) Dane będą przetwarzane w celu realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z póź. zmianami i innych obowiązujących aktów prawnych;
2) Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ZSP w Giebułtowie którym jest Sylwia Zabder  możliwy jest pod  adresem email : iodo@zsp.giebultow.pl
4) Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
5) Dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)oraz nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
6) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem związanym z działalnością oświatową jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.
7) Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa

Pliki związane z RODO
 

 

Mapa

Kontakt

  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
    Osiedle Szkolne 8
    32-085 Giebułtów
  • 12 419-20-19, 419-70-18