Nawigacja

Lista nauczycieli

E-mail
 
 
Hrabia Agata AH
 
 
Łagoda Agata
 
 
Dudzic Agnieszka AD
 
 
Kopijka Agnieszka AK
 
 
Polak Agnieszka AP
 
 
Boroń Arkadiusz
 
 
Zmorzysko Artur AZ
 
 
Grela Bartosz BG
 
 
Kolemba Dorota DK
 
 
Kralka Dorota Kd
 
 
Agnieszka Drwięga AD
 
 
Gabryś Ewa
 
 
Artur Firlej AF
 
 
 Fizyka(vacat) F
 
 
Barbara Gacek Gk
 
 
Karina Grajcar KG
 
 
Robert Grajny RG
 
 
Pacyna Grzegorz GP
 
 
Polakiewicz Grzegorz PG
 
 
Stanislaw Gutt SG
 
 
Adam Gzyl GA
 
 
Dziedzic Ilona ID
 
 
Calik Katarzyna CK
 
 
Włodarska-Janik Kazimiera WJ
 
 
Besztocha Kazimierz KB
 
 
Stanisław Kmiotek SK
 
 
Stanisław Knotek
 
 
Jolanta Koladzyn- Kądziołka JK
 
 
Karolina Kowalczyk KK
 
 
Mateusz Kowalski MK
 
 
vacat Kształcenie zawodowe vK
 
 
Beata Kwiatkowska BK
 
 
Sokół-Kolarska Magdalena MS
 
 
Kamińska Małgorzata MK
 
 
Mrugalska Małgorzata MM
 
 
Mruk Maria Mk
 
 
Kańka Marta
 
 
Pietrzyk Marta MP
 
 
Fijołek Monika MF
 
 
Porębska Monika MP
 
 
Joanna Opalińska JO
 
 
Hetman Paweł PH
 
 
Sikora Paweł PS
 
 
Sławomir Piecuch PS
 
 
Maciej Polak MP
 
 
Figiel Renata RF
 
 
Magdalena Sokół- Kolarska Ms
 
 
Elżbieta Stach ES
 
 
Gutt Stanisław SG
 
 
Alicja Straczyńska-Błach AS
 
 
Rusinowska Teresa TR
 
 
Dudek Tomasz TD
 
 
Bułat Wldemar WB
 
 
Łojewska Zofia

Kontakt

  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
    Osiedle Szkolne 8
    32-085 Giebułtów
  • 12 419-20-19, 419-70-18