Nawigacja

Lista przedmiotów

WWWNazwaSkrót
basen b
bezpieczeństwo i higiena pracy w agrobiznesie bhp w agr.
bezpieczeństwo i higiena w portach i terminalach bh.pt
bhp w eksploatacji środków transportu bhp w eksp.
bhp w magazynie bhp w mag.
biologia b
chemia ch
działalność gospodarcza w produkcji rolniczej dz.g.
działalność recepcji dz.rec
edukacja dla bezpieczeństwa edb
edukacja pożarnicza ed.poż.
ekonomia i prawo w hotelarstwie eipwh
ekonomika agrobiznesu ea
ekonomika i zarządzanie firmą eizf
eksploatacja ekspl
eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów emuip
eksploatacja środków transportu eksp.śr.t.
elementy marketingu w portach i terminalach el.m.p.t
elementy rachunkowości er
fizyka fiz
fizyka i astronomia f
geogr. z ochr. środ. gzo
geografia g
historia h
historia i społeczeństwo his
historia i wiedza o społ. hiw
informatyka inf
j.angielski j.a
j.niemiecki j.n
j.polski pol
język angielski ja
język angielski w agrobiznesie j.ang.agr.
język angielski w eksploatacji portów i terminalach ja zaw
język angielski w eksploatacji portów i terminali j.a.e.pt
język angielski zawodowy j.a.zaw
język niemiecki jn
język niemiecki w eksploatacji portów i terminali j.n.e.pt
język obcy w agrobiznesie jowa
język obcy zawodowy jo.zaw
język polski jp
język polski - uzupełniajacy jp-u
Kompetencje personalne i społeczne Kom
lekcja wychowawcza lw
marketing uslug hotelarskich m.u.h
marketing usług hotelarskich mark
marketing w agrobiznesie mwa
maszyny i urządzenia techniczne miut
matematyka m
obsługa informatyczna w hotelarstwie o.inf.
obsługa konsumenta obsł.k
obsługa magazynów obsł.mag.
obsługa podróżnych w portach i terminalach ob.podr
ochr. i kształt. krajobrazu oikk
ochrona i rewaloryzacja obiektów rewal
organizacja pracy działu czystości i porządku org.pr.
organizacja pracy sprzętu rolniczego or.pr.
organizacja pracy w hotelarstwie opwh
organizacja przedsiębiorstwa org.prz.
planowanie pracy i produkcji w agrobiznesie pp.agr.
podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej pdg
podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej ppdg
podrózni w portach i terminalach podr w por
podróżni w portach i terminalach podr.p.t
podst. projekt. arch. krajobrazu ppak
podst.projektowania obiektów małej architektury p.proj.ob.
podstawy architektury krajobrazu pak
podstawy działalności gospodarczej pdg
podstawy działalności gospodarczej w hotelarstwie pdg.hot
podstawy ekonomi pe
podstawy hotelarstwa phot
podstawy organizacji portów i terminali p.org.pt
podstawy projektowania architektury krajobrazu terenów zieleni p.proj
podstawy projektowania obiektów małej architektury p.proj
podstawy przedsiębiorczości pp
podstawy przetwórstwa spozywczego pps
pracownia architektury krajobrazu prak
pracownia hotelarska pr.h.
pracownia informatyczna w hotelarstwie pr.inf
pracownia obsługi konsumenta pr.obs.kons.
pracownia roślin ozdobnych pro
pracownia urządzania obiektów małej architektury pr.urz.ob.
pracownia urządzania roślinych obiektów architektury krajobrazu pr.urz
praktyka zawodowa pz
procesy magazynowe w portach i terminalach pr.mag.
prod. i pozysk. surowców żywn. pipsż
produkcja roślinna pr.rośl.
produkcja zwierzęca pr.zw.
prowadzenie działalności gospodarczej pdg
prowadzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej pr.MDP
prowadzenie produkcji roślinnej ppr
prowadzenie produkcji zwierzęcej ppz
prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie prow.p.
prowadzenie przetwórstwa spożywczego pps
prowadzenie rachunkowości przesiębiorstwa pr.ra
przedmiot specjalizacyjny ps
przedsiębiorczość p
przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej pwgr
przepisy ruchu drogowego prd
przetwórstwo żywności
przysposobienie obronne po
rachunkowość i rozliczenia podatkowe rach
religia rel
rośliny ozdobne ro
rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu r.ozd
rozliczanie wynagrodzeń i zobowiązań publicznych rozl.
TA T
TE T
technika biurowa i komputerowa tbik
technika w rolnictwie tech.roln.
technologia informacyjna ti
TK TK
transport w portach i terminalach trans.w por.
urz. i piel. obiektów arch. kraj. uipoak
urządzanie obiektów małej architektury urz.ob.
urządzanie obiektów małej architektury krajobrazu urzad obie
urządzanie roślinnych obiektów architektury krajobrzu urz.r.o
urządzenia i pielęgnacja terenów zieleni uiptz
usługi dodatkowe w hotelarstwie usł.dod.
wiedza o kulturze wok
wiedza o społeczeństwie wos
wizaż nieruchomości w-ż
wybrane zag. z psychologii wzzp
wybrane zagadnienia prawne wzp
wych. do życia w rodz. wdżr
wychowanie do życia w rodzinie wdżwr
wychowanie fizyczne wf
wychowawcza wych
wyrównawcze-matematyka ma
zajęcia praktyczne zp
zajęcia z wychowawcą wych
zarządzanie firmą zf

Kontakt

  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
    Osiedle Szkolne 8
    32-085 Giebułtów
  • 12 419-20-19, 419-70-18