Nawigacja

Akcja Zał.1 Zał.2 Zał.3 Zał.4 Zał.5 Zał.6 Zał.7

Ćwiczyć każdy może

ROK SZKOLNY 2013/2014 – ROKIEM SZKOŁY W RUCHU!

Ogólnopolska akcja Ministra Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

Szkoła w Giebułtowie, pomimo braku odpowiednich warunków do WF i braku sali gimnastycznej, zawsze była aktywna jeśli chodzi o sferę kultury fizycznej i sportu. Uczniowie startują w wielu zawodach sportowych, osiągając sukcesy. Wiele osób posiada pasję związaną z aktywnością ruchową. W roku szkolnym 2013/2014 staramy się o nadanie przez Ministra Edukacji Narodowej certyfikatu „Szkoła w ruchu”. Aby taki certyfikat otrzymać należy się wyróżnić, wykonując 3 zadania z 9 obszarów (każde zadanie ma dotyczyć innego obszaru).
Obszarami są:

Ruch w szkole:
- przeprowadzić ciekawe zajęcia z WF, świadczące o dobrej praktyce szkolnej (obowiązkowo obszar nr 1);
- alternatywne formy wychowania fizycznego (obszar nr 2);
- edukacja zdrowotna (obszar nr 3);
- kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli (obszar nr 4);
- pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar nr 5)

Ruch poza szkołą:
- zajęcia zorganizowane, przeprowadzić konkurs, zorganizowanie turniej (obszar nr 6);
- zajęcia niezorganizowane, odkrywamy pasję i talenty (obszar nr 7);
- aktywność z udziałem rodziny (obszar nr 8);
- aktywny wypoczynku, zorganizowanie wycieczki (obszar nr 9).

 

W ramach akcji nasza szkoła realizuje szereg zadań związanych z aktywnością fizyczną. W dziedzinie ruchu w szkole, obszarze zajęć wychowania fizycznego (obszar nr 1) prezentujemy zajęcia z nordic walking (załącznik 1) i aerobiku (załącznik 2).

Aktywni jesteśmy również w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli (obszar nr 4), dostępny (załącznik nr 3).

Pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar nr 5) są udokumentowane przez nas w postaci wyjścia do stadniny BOTOJA z panią Agatą Łagodą na zajęcia z jazdy konnej (załącznik nr 4), wyjściem na lodowisko celem treningu hokeja z panem Bartoszem Grelą (załącznik nr 5) oraz treningiem piłki nożnej z wybitnym zawodnikiem ekstraklasy Łukaszem Surmą (załącznik nr 6),

W dziedzinie ruchu poza szkołą, aktywność rodzinna (obszar nr 8) prezentujemy zeszłoroczny Dzień Sportu w który zaangażowani byli uczniowie, nauczyciele i rodzice (załącznik nr 7).

Kontakt

  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
    Osiedle Szkolne 8
    32-085 Giebułtów
  • 12 419-20-19, 419-70-18