Nawigacja

W Giebułtowie powstaje nowa baza dydaktyczno-sportowa: Centrum Naukowo-Badawcze

a Nasza Szkoła oferuje nowe kierunki, ciekawe innowacje, kursy oraz szkoły zaoczne.

Dodatkowo mamy darmowy internat. 
Bądź aktywny – Miej pasje – Zdobądź ciekawy zawód
 

Liceum Ogólnokształcące z innowacją: ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE

 

 

                                   

Technikum Eksploatacji Portów i Terminali                                               Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych

z innowacją: SŁUŻBY RATOWNICZE                                                            z innowacją: SŁUŻBY RATOWNICZE

 

 

 

                                

 Technikum Hotelarskie z innowacją: KOSMETOLOGIA                             Technikum Architektury Krajobrazu z innowacją:

                                                                                                                 WIZAŻ  NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

                              

             Technikum Agrobiznesu                                                                         Szkoła BRANŻOWA I STOPNIA

             z innowacją: PRODUKCJA EKOLOGICZNA                                    

 

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej (DOC)

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej (PDF)

TERMINARZ GIMNAZJALISTY

KRYTERIA I WARUNKI PRZYJĘĆKANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół:  trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i  branżowej szkoły  I stopnia  na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2018/2019

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i  postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I  trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2018/2019

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i  postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów  na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2018/2019

 

Kontakt

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
    Osiedle Szkolne 8
    32-085 Giebułtów
  • 12 419-20-19, 419-70-18