Nawigacja

Internat

Regulamin internatu, stołówki, stawek stołówkowych

Podanie o przyjęcie do internatu

Oświadczenie zdrowotne

Karta wychowanka internatu

Zgoda rodziców na codzienny pomiar temperatury u ucznia

Internat jest placówka przeznaczoną dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie. Mieści się w tym samym budynku co szkoła. Usytuowany jest  na dwóch piętrach. Do dyspozycji wychowanków mamy pokoje 2,3 i 4-osobowe oraz kuchenkę internatową. Na każdym piętrze znajdują się łazienki oraz wyremontowane w ubiegłym roku toalety i prysznice. Młodzież płaci jedynie za tzw. „wsad do kotła” tzn. za produkty, z których przygotowywane są posiłki. Na terenie obiektu jest również dostępny bezprzewodowy Internet.

 

Zapewniamy wychowankom opiekę i organizację czasu wolnego od momentu zakończenia zajęć dydaktycznych aż do porannego wyjścia na lekcje. Internat nie tylko oferuje  wychowankom zakwaterowanie i wyżywienie, ale także stwarza dobre warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i uczestnictwa w życiu kulturowym. Pomaga także w budowaniu relacji interpersonalnych oraz rozwija umiejętność współpracy i funkcjonowania w grupie.

W internacie działają sekcje:

-  sanitarna (czystości),

-  turystyczno – krajoznawcza,

-  kulinarna,

-  kulturalno – oświatowa,

 - muzyczna;

- sportowa; 

 

 

Dzięki doskonale wyposażonej siłowni zewnętrznej oraz wewnętrznej, a także obiektowi typu „balon”, wychowankowie internatu mają szansę rozwijać swe sportowe pasje po godzinach lekcyjnych. Liczne, ciekawe wyjścia do kina i muzeów lub na wycieczki krajoznawcze sprawiają, że życie w internacie staje się szansą na zdobywanie i poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie.

 

Kontakt

  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
    Osiedle Szkolne 8
    32-085 Giebułtów
  • 12 419-20-19, 419-70-18