• Nasz internat

    • Regulamin internatu, stołówki, stawek stołówkowych

     WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO INTERNATU

     Oświadczenie zdrowotne

     Karta wychowanka internatu

     Zgoda rodziców na codzienny pomiar temperatury u ucznia

     Internat jest placówka przeznaczoną dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie. Mieści się w tym samym budynku co szkoła. Usytuowany jest  na dwóch piętrach. Do dyspozycji wychowanków mamy pokoje 2,3 i 4-osobowe oraz kuchenkę internatową. Na każdym piętrze znajdują się łazienki oraz wyremontowane w ubiegłym roku toalety i prysznice. Młodzież płaci jedynie za tzw. „wsad do kotła” tzn. za produkty, z których przygotowywane są posiłki. Na terenie obiektu jest również dostępny bezprzewodowy Internet.

      

     Zapewniamy wychowankom opiekę i organizację czasu wolnego od momentu zakończenia zajęć dydaktycznych aż do porannego wyjścia na lekcje. Internat nie tylko oferuje  wychowankom zakwaterowanie i wyżywienie, ale także stwarza dobre warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i uczestnictwa w życiu kulturowym. Pomaga także w budowaniu relacji interpersonalnych oraz rozwija umiejętność współpracy i funkcjonowania w grupie.

     W internacie działają sekcje:

     -  sanitarna (czystości),

     -  turystyczno – krajoznawcza,

     -  kulinarna,

     -  kulturalno – oświatowa,

      - muzyczna;

     - sportowa; 

      

      

     Dzięki doskonale wyposażonej siłowni zewnętrznej oraz wewnętrznej, a także obiektowi typu „balon”, wychowankowie internatu mają szansę rozwijać swe sportowe pasje po godzinach lekcyjnych. Liczne, ciekawe wyjścia do kina i muzeów lub na wycieczki krajoznawcze sprawiają, że życie w internacie staje się szansą na zdobywanie i poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie.

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
   • 12 419-20-19, 419-70-18
   • Osiedle Szkolne 8 32-085 Giebułtów Poland