Nawigacja

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów, rodziców i nauczycieli może być realizowana:

 • na terenie szkoły w reżimie sanitarnym
 • poprzez dziennik elektroniczny Librus;
 • telefonicznie, telefon stacjonarny szkoły 12 419-20-19, 419-70-18
 • platforma Microsoft Teams

 

Ważne kontakty

 

Godziny dyżuru pedagoga szkolnego 

wtorek:                   7:30 -   11:00
czwartek                 11:30 - 15:30
piątek                     7:30-    11:00
 

 

 

 

 

 

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

 1. Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,

 2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców
  i nauczycieli,

 3. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,

 4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,

 5. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Pedagog szkolny

mgr Agnieszka Polak

 

 

 

Kontakt

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
  Osiedle Szkolne 8
  32-085 Giebułtów
 • 12 419-20-19, 419-70-18