Nawigacja

Egzaminy

zawodowe i maturalne

Harmonogram pisemnych egzaminów maturalnych w maju 2019 r. 

Harmonogram ustnych egzaminów maturalnych

Strona OKE - EGZAMINY MATURALNE

 

PRZYBORY

Zdający egzaminy maturalne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie przynoszą własne materiały i przybory pomocnicze na poszczególne egzaminy maturalne. Szkoła zapewnia tylko te materiały, które w komunikacie Dyrektora CKE są opisane: „zapewnia szkoła”.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 

 

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - strona OKE

Informacja o zasadach wydawania dyplomów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie czerwiec 2019

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU - WZÓR OGÓLNY

Deklaracje przystąpienia do egzaminu KKZ

Spis kwalifikacji

 


Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie :

Technik hotelarstwa 422402

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik architektury krajobrazu 314202

Technik agrobiznesu 331402

Technik informatyk 351203

Technik rolnik 314207

Technik turystyki wiejskiej 515203

Rolnik 613003

Florysta 343203

Kontakt

  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
    Osiedle Szkolne 8
    32-085 Giebułtów
  • 12 419-20-19, 419-70-18