Nawigacja

 

 

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej (DOC)

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej (PDF)

 

SZKOŁY DZIENNE   

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI –  4 letnie

TECHNIK HOTELARSTWA- 4 letnie

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU- 4 letnie

TECHNIK  PSZCZELARZ- 4 letnie - NOWOŚĆ W MAŁOPOLSCE

Innowacje:
służby ratownicze
wizaż nieruchomości
manager obiektów hotelarskich

 

ZASADNICZA SZKOŁA WIELOZAWODOWA – 3 letnia

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

SZKOŁY  DLA  DOROSŁYCH – kształcące w systemie zaocznym

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – po szkole podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkole zawodowej

 

TECHNIK INFORMATYK – 2 lata

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ - 2 lata

FLORYSTA – 1 rok

 

KURSY KWALIFIKACYJNE najbliższe kursy rozpoczynamy we wrześniu 2017r

dające uprawnienia rolnicze:

ROLNIK R03 Prowadzenie produkcji rolniczej

PSZCZELARZ R04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

OGRODNIK R05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

 

możliwość zdobycia tytułu technika:

ROLNIK R16 Organizacja, nadzorowanie a także rozliczanie produkcji rolniczej
PSZCZELARZ R17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej  
ORAZ NOWOŚCI:

A29 Obsługa klientów i kontrahentów

A33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach

E12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych

 

 

Szkoły zaoczne:

3 – letnie Liceum Ogólnokształcące

2 – letnia Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie "Technik eksploatacji portów i terminali"

2 – letnia Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie "Technik informatyk"

2 – letnia  Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie "Technik turystyki wiejskiej"

1 – roczna  Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie "Florysta"

 

Kursy  kwalifikacyjne

kurs  R.3 "Prowadzenie produkcji rolniczej” 

kurs  R.4 "Prowadzenie produkcji pszczelarskiej”.

kurs  R.5 "Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych”

kurs  R.16  "Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej”

kurs  R.17 "Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej"

 

 

Kontakt

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
    Osiedle Szkolne 8
    32-085 Giebułtów
  • 12 419-20-19, 419-70-18