Nawigacja

Egzaminy

zawodowe i maturalne

Wszyscy uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Technikum, słuchacze Szkoły Policealnej, absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zamierzają przystępować do egzaminu z kwalifikacji zawodowej w sesji egzaminacyjnej styczeń 2018 powinni złożyć do Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W.Witosa w Giebułtowie DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU w terminie nie przekraczającym dzień 15 września 2017 roku.

Absolwenci tych szkół również składają DEKLARACJĘ  do Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie.

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - Sesja egzaminacyjna: styczeń 2018

Plan egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - Sesja egzaminacyjna: 2016/2017

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2017 r

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2017 r

Komunikat w sprawie terminów przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w 2017 r.

 

Informacja o zasadach wydawania dyplomów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe

Strona OKE - EGZAMINY MATURALNE


DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU - WZÓR OGÓLNY

Deklaracje przystąpienia do egzaminu KKZ

Spis kwalifikacji

 

Więcej na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej:

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20120827075531304

 


Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie :

Technik hotelarstwa 422402

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik architektury krajobrazu 314202

Technik agrobiznesu 331402

Technik informatyk 351203

Technik rolnik 314207

Technik turystyki wiejskiej 515203

Rolnik 613003

Florysta 343203

Kontakt

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
    Osiedle Szkolne 8
    32-085 Giebułtów
  • 12 419-20-19, 419-70-18